lördag 25 april 2009

Engelska sticktermer


Engelska stickbeskrivningar kan kännas knöliga innan man lärt sej förkortningarna. Här kommer några av de vanligaste:
bo - bind off = maska av
co - cast on = lägga upp
cont - continue = fortsätt
eor - every other row = vartannat varv
gs - garther stitch = rätstickning
inc - increase = öka
k - knit = rät maska
p - purl = avig maska
p2tog - purl 2 together = sticka ihop 2 aviga
psso - pass slipped stitch(es) over = lyft maskan/maskorna över den stickade maskan
rem - remaining = resterande, kvarvarande
rev stst - reverse stocking stitch - slätstickning med avigsidan ut
rnd - round = varv
rs - right side = rätsidan (mot dej)
ws - wrong side = avigsidan (mot dej)
s - stich = maska
sl - slip = lyft
yo - yarn over = omslag
k2tog - knit 2 together
ssk - slip slip knit = Lyft 2 maskor efter varandra och sticka ihop dem
Det finns fler förkortningar och termer. Mer utförlig lista med sticktermer a - y för handstickning finns på Sticklistan
En dansk-norsk-svensk-finsk stickordlista hittar du här

Inga kommentarer: